TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

_ Mức lương cứng hấp dẫn + lương tháng 13
_ Làm việc trong môi trường thoải mái, không gò bó, đồng nghiệp thân thiện
_ Bảo hiểm xã hội

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN

Tin liên quan